Έχει ΔΕΠΥ

Έχει ΔΕΠΥ Τι είναι αυτό

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Έχει εκτιμηθεί ότι ο μέσος όρος περίπου 5,6%, δηλαδή, περίπου ένα στα είκοσι παιδιά, διαγιγνώσκεται με ΔΕΠ-Υ.

Περίπου στην ηλικία των 12 ετών και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ένα μέρος των παιδιών με ΔΕΠ-Υ αρχίζουν να βιώνουν λιγότερα από τα συμπτώματά της.